חניון שז"ר - חלק מפרוייקט "שערי הבירה" בכניסה לירושלים.
חניון שז"ר - חלק מפרוייקט "שערי הבירה" בכניסה לירושלים.

המזמין: חברת מוריה – החברה לפיתוח ירושלים

הפרויקט כולל ביצוע עבודות כרייה תת קרקעיות של צמד אולמות מקבילים, באורך של כ- 250 מ', ברוחב כ-17 מ' ובגובה כ-27 מ' המיועדים לשמש לחניון של כ 1,300 מקומות חניה בשדרות שז"ר, בקטע העובר בין בנייני האומה לתחנת הרכבת החדשה עבור משתמשי רכבת ישראל וחונים מזדמנים.

על-פי התכנון, הגישה לאולמות, בשלב הכרייה, תהיה דרך מנהרה או מנהרות גישה, מאתר התארגנות אחד או יותר.

העבודות בפרויקט זה הינם חלק מהקמת מתחם תחבורתי משולב בכניסה לעיר ירושלים שיכלול מלבד תחנת רכבת ישראל, התחנה המרכזית ורכבות קלות גם מנהרת הפרדה מפלסית בשד' שז"ר.

דילוג לתוכן